naar startpagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl
 Mijn Twitter berichten 1. Wat gebeurd er?
 Mijn Facebook berichten 2. Oekraïne oorlog !
 Mijn Facebook berichten 3. Over Zinloos Geweld !
 Over Oorlog - Vrede - Vredelievendheid
 Over het mediageweld in de voorbije 100 jaar
 Oekraine zou een Kantelmoment moeten worden

 

 Leerzame verhalen voor onze tijd
 Hoe leren wij dingen doen?
 Het is goed om lief te hebben: Rainer Maria Rilke
Over het actieveld, tussen het goed en het kwaad

 

 

Wie heeft het voor het zeggen in deze wereld?

 

"DAT NOOIT MEER"

1. Rechten van de mens

2. Omslag: Een cultuuromslag is nodig.

3. Aan Vrede Werken

4. Wat te doen?

5. Door de wil van allen, één gedachte, één wil.

6. Alle 'Vredesmogelijkheden' inzetten om oorlog te voorkomen.

 

 

 Brief 27    Mensen voelen zich onveilig op straat.

 

Brief 26    Hoe leren jonge mensen dingen doen?

 

Brief 25    Kan een volk goed of fout kiezen?

 

Brief 24    Willens en Wetens een durende wil tot vrede  uitspreken.

 

Brief 23    Over wereldvrede Titus Brandsma.

 

Brief 22    Onze culturele en morele waarden vandaag.

 

Brief 21    Een complex maatschappelijk probleem.

 

Brief 20    Wat is er nodig voor een wereldwijde vrede?

 

Brief 19    Waar blijft de 'wil' tot verbroedering?

Brief 18    Die het voor het zeggen hebben.

 

Brief 17    Wereldvrede moet van binnenuit komen.

 

Brief 16    Dat Nooit Meer, vanbinnenuit Titus Brandsma.

 

Brief 15    Over oorlog, agressie en vrede.

 

Brief 14    Veel mensen zijn narrig negatief.

 

Brief 13    Onze culturele waarden vandaag de dag.