\vorige pagina

 

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

WAT IS ER NODIG VOOR EEN WERELDWIJDE VREDE?

                             

“VERBROEDEREN”

Een activiteit dat volgende oorlogen kan voorkomen!

 Verbroederen op wereldschaal, het lijkt haast onmogelijk. Maar we moeten er wel ‘met zijn allen’ aan beginnen. Verbroederen betekent als ‘burger’ vriendschap willen, over grenzen heen. (Wanneer mensen van alle volken, (samenlevingen) in de wereld in staat zouden zijn, humanisering, rechtvaardigheid en vredelievendheid in hun dagelijkse ’levenshouding’ gestalte te geven. Dan zou er vrede kunnen ontstaan tussen alle volken die nu vijandig tegenover elkaar blijven staan). 

Oekraïense president Zelensky wil een initiatief voor Wereldwijde Vrede starten.

Dat deed hij in december 2022. Die Vrede kunnen wereldleiders niet zonder burgers tot stand brengen! Een “Wereldwijde Vrede” kan enkel en alleen tot stand komen, als ‘alle’ burgers van de ‘volken’ op deze aarde, “een durende wil tot Vrede gaan uitspreken.

La Lucas: als iemand dit initiatief mag uitspreken is het Zelensky wel.

 Over Oorlog of Vrede.

Sommigen mensen blijven zeggen, het is “Gods wil” dat geschied.

Je zou ook kunnen zeggen:

Niet Gods wil geschiedde (dat wat gebeurt). Maar het sturende (een bepaalde richting in), willende, inschikkende (ruimte makend), regulerende (volgens een bepaalde orde lopend), denkende, kritische (afwijzend of goedkeurend), vermogende (toenemend beïnvloedbaar) denkende laag in de mensheid, beïnvloedt (dat wat gebeurde en wat gebeurt) hoe iets geschiedde.

 (Niet Gods wil geschiedde. Maar het sturende, willende, inschikkende regulerende, denkende vermogen in de denkende laag van de mensheid, beïnvloedt hoe iets geschiedde)

 Er is geen hogere macht die ons beschermt (energieke levenskracht), maar het zijn de ‘wil en de daadkracht van mensen’ die bepalend zijn, hoe het kwaad de balans ontwricht, en de vrede overmeestert.

www.anthoonbudel.org/lucas/tweets/8verbroederen.htm

 

 WAT IS ER NODIG VOOR EEN WERELDWIJDE VREDE? 

1.  Verbroederen tussen landen en wereldgemeenschappen

2.  Vijanddenken ongedaan maken, door eigen schuld te erkennen

3.  Vredelievendheid uitspreken ondanks oorlog dreigende taal

4. Meer met elkaar praten over geloof – liefde – vrede en schoonheid 

 

       

- We willen toch allemaal vrede?

-     We willen toch veilig op straat?

-     We willen toch respect voor elkaar?

-     We willen toch geen terreur?

-     We willen toch geen zinloos geweld?

-     Waarom veroordelen we niet de prikkels die tot geweld aanzetten?

-  Waarom denken te veel mensen te weinig of niet mee, met initiatieven die tot vrede en vredelievendheid willen aanzetten?

 

 

www.anthoonbudel.org/lucas/vrede2/vredelievend.htm

www.anthoonbudel.org/lucas/tweets/13actiefmeedenken.htm

 

Vandaag bepalen wij wat in toekomst gebeurt, door actief mee te denken. Maar je bepaalt ook toekomst als je niets doet!

 

La Lucas

25 december 2022

Nijmegen