vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

13. Actief Meedenken!

Vanuit het ‘heden’ toekomstgericht’ denken.  

Het is van wezenlijk belang dat een volk (burgers), meedenkt in verband met de vele gewelddadige conflicten in de wereld van nu. En in verband met de vele ‘naderende’ escalaties/conflicten die onheilspellend naderbij dreigen te komen. Speciaal in de Westerse wereld.

 We kunnen wel blijven roepen ‘stop de oorlog’, maar dat zal niet helpen.

 Wel kunnen wij beginnen met ‘vriendschapsbanden’ te smeden, tussen de volkeren onderling. Zie de verscheidene organisaties in ons land. Dat vijanddenken tussen Oost en West is enorm problematisch en heftig. Geen enkel volk wil echter in wezen geen oorlog, met een ander volk. Het is de politiek strijd die zoveel en zo vaak met een ijzeren discipline, vasthoudt aan haar overwinningsdrang op de ander.

Die ‘wil’ tot vrede, door ‘vriendschapsverbanden’ moet wel door allen gedragen worden. Niemand mag daarvan uitgezonderd raken.

 (www.anthoonbudel.org/lucas/tweets/11datnooitmeer.htm).

 

"Vredelievendheid" Een gedachtegoed over Vrede:

KUNNEN VOLKEREN ZICH MOBILISEREN IN EEN POSITIEF “GEDACHTENGOED” OVER VREDE?

Natuurlijk kunnen zij dat, alleen zij moeten dat wel ‘willen’. En daar zit het probleem. Volkeren, burgers van een land willen daar geen moeite voor doen. Zij zijn een ‘narrig-negatief’ volk geworden. Waarom zijn zoveel Europeanen zo narrig-negatief?

Zie: www.anthoonbudel.org/lucas/narrig.htm. Het lijkt erop dat de Europeanen zich een narrig-negatieve grondhouding hebben aangeleerd, dat zich als een netwerk over het land heeft verspreid, en zich over heel Europa aan het bedekken is.

Dat zou ook de rede kunnen zijn waarom zo weinig mensen bereid zijn mee te denken over een ‘algemeen gedachtengoed’ voor vrede (vredelievendheid).

Zie: www.anthoonbudel.org/lucas/tweets/11datnooitmeer.htm

La Lucas