vorige pagina  naar datnooitmeer

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

Inhoud:

 

OVER DE WERELDSE CATASTROFE IN 2022.

OORLOG: RUSLAND tegen UKRAÏNE

Een terugblik op de door mij uitgebrachte commentaren en raadgevingen, via Twitter en Facebook, opdat we niet vergeten zullen, hoe verschrikkelijk  en misdadig het er aan toe ging. Mijn bijdrage voor een start naar een nieuwe wereldbeweging.

Anthoon Lucas Budel

 

1.    Escalatie         

1. Blijven geloven in een humaniserende wereld. NU is het genoeg, kiezen voor de ‘macht’ van het geweten.

2.    Dreiging               

2. Over de militaire dreiging in de wereld. Het voorkomen dat de wereld in een puinhoop veranderd.

3.    Zelensky              

3. Zelensky spreekt tot Nederland. Wij: dit ‘nooit’ meer, niet in woorden maar in daden!

4.    Haat                    

4. We kunnen allemaal die verschrikkelijke haat zien, van het Oosten naar het Westen.

5.    Leugenachtig  

5. Onze leugenachtige wereld en de oorlog in Oekraïne. Russische soldaten zien Oekraïense soldaten voor nazi’s aan.

6.    Nu genoeg       ....

7.    Weggevaagd   

7. Een stad wordt van de aardbodem weggevaagd. De innerlijke kracht van een volk. Wij mogen niet langer toekijken.

8.1  Verbroederen  

8.1 Politiek en menselijkheid werken niet altijd samen. Het zaad van ‘Vredelievendheid’ planten in mensen.

8.2  Vijanddenken            .....

9.    Heet hangijzer          

9. Over oorlogen en vrede. Waar ligt de werkelijke macht van een volk? – Te beginnen in eigen land.

10.1  Nieuwe Cohesie     

10.1 Een complex maatschappelijk probleem, politiek en menselijkheid. Leugens de wereld uit, wie is de grootste leugenaar aller tijden?

10.2  Vredelievendheid   

10.2 Wat wordt met ‘vredelievendheid’ bedoeld? Op weg zijn-gaan naar vrede wereldwijd.

11.  Dat nooit meer!  

11. Ruim 100 jaar roepen ‘dat nooit meer’. Helaas, het is bij woorden gebleven. Waar is het “Mea Culpa”.

12.  Een zwijgcultuur?  

12. Heeft Nederland een zwijgcultuur? Ja, over wat we niet willen weten, zien, horen!

13.  Actief meedenken!  

13. Vanuit het heden, naar toekomstgericht denken. De ‘wil’ tot vrede, via vriendschapsverbanden.

14.    Eerbied voor het leven

14.    Ethiek van de eerbied op het leven Albert Schweitzer 1954

 

2022-12-20

Oekraïense president Zelensky wil een initiatief voor Wereldwijde Vrede starten.

Die Vrede kunnen wereldleiders niet zonder burgers tot stand brengen! Een “Wereldwijde Vrede” kan enkel en alleen tot stand komen, als alle burgers van de ‘volken’ op deze aarde, “een durende wil tot Vrede gaan uitspreken.

La Lucas: als iemand dit initiatief mag uitspreken is het Zelensky wel.

Foto's om niet te vergeten hoe verschrikkelijk het was/is.   

 

Nijmegen

18 januari 2023